อื่นๆ

nasongkha_sakul

ทำเนียบสายสกุล ณ สงขลา


 

governor1 governor2 governor3 governor4 governor5 governor6 governor7 governor8

สาย
พระยาสุวรรณคีรี
(เหยี่ยง)

สาย
เจ้าพระยาอินทคีรี
(บุญหุ้ย)

สาย
พระยาวิเศษภักดี
(เถี้ยนจ๋ง)

สาย
พระยาวิเชียรคีรี
(เถี้ยนเส้ง)

สาย
เจ้าพระยาวิเชียรคีรี
(บุญสัง)

สาย
เจ้าพระยาวิเชียรคีรี
(เม่น)

สาย
พระยาวิเชียรคีรี
(ชุ่ม)

สาย
พระยาวิเชียรคีรี
(ชม)

family_cycle_tree

Back to Top