ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 0-2274-7619·โทรสาร·0-2693-4879

28 กันยายน 2558

เรียน ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่รักและเคารพ

หนังสือเวียนฉบับที่ 4 ประจำปี 2558 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆ ทราบ ดังนี้

1.  การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสายสัมพันธ์ สกุล ณ สงขลา Blu-O Rhythum & Bowl เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2558 ชิงถ้วยเกียรติยศ เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) และญาติผู้ใหญ่ตระกูล ณ สงขลาทุกสายสกุลอีกหลายท่าน อาทิ เช่น คุณสายจิตร กฤษณามระ, เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง, ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี, รศ.ดร.วินิตา สุกรเสพย์, พลเอกปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์, พลตำรวจเอกสุนทร ซ้ายขวัญ, ดร.จิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ และคุณอรรคพล สรสุชาติ เป็นต้น โดยมี คุณอาสายจิตร  กฤษณามระ ประธานตระกูล ณ สงขลา มาเป็นประธานการแข่งขัน ซึ่งมีผู้มาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 60 ทีม และมีกองเชียร์มาร่วมเชียร์อีกเป็นจำนวนมาก  สร้างความสนุกสนานให้แก่ญาติๆ  ณ สงขลา  เป็นอย่างมาก รวมทั้งเป็นการออกกำลังกายด้วย ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้ 

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 0-2274-7619·โทรสาร·0-2693-4879

25 กุมภาพันธ์ 2558

เรียน  ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่รักและเคารพ

หนังสือเวียนฉบับที่ 2 ประจำปี 2558  มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติ ๆ  ทราบ   ดังนี้

1.   งานรวมญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลครั้งที่  30  ประจำปี  2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558  ได้มีญาติ ณ สงขลามาร่วมงานประมาณ 250 คน  ณ สโมสรทหารบก  เทเวศร์ โดยมีญาติผู้ใหญ่มาร่วมงานหลายท่าน อาทิ  เช่น คุณสมศรี  อังสุวัฒนะ,  คุณภิรมย์ วณิกกุล,  คุณผกา  ณ สงขลา,   ศ.เติมศักดิ์-คุณสายจิตร  กฤษณามระ,   คุณสิริ  อินทร, รศ.ดร.ชำนาญ-ดร.วัฒนา ณ สงขลา,  คุณพึงใจ  สุขเสวี,  คุณปาหนัน  บุญ-หลง,  คุณฉอ้อน  ณ สงขลา,  พลเอกปานเทพ  ภูวนารถนุรักษ์,  พลตำรวจเอกสุนทร-คุณสุทธิมานส์   ซ้ายขวัญ,  ดร.ไตรรงค์-คุณนุช  สุวรรณคีรี,  รศ.ดร.วินิตา  ศุกรเสพย์,  เจ้าศรีรัตน์  ณ ลำปาง, ดร.ม.ล.ปริยา  นวรัตน์,  รศ.นิรมล  ตีรณสาร  สวัสดิบุตร,  คุณประยูร-คุณพิศมัย  ณ สงขลา,  คุณสนิทเทียม ณ สงขลา,  คุณศุพัจไฉน  อัมพุประภา,  คุณจุมพล-คุณอรชร-คุณกรรณิกา  ณ สงขลา,  คุณจีระพงษ์  สิวายะวิโรจน์,   คุณเฉลิม-ผศ.มยุรี  เลื่อนราม,  คุณจรูญ-คุณเนาวรัตน์   เข็มทอง,  คุณแสงจันทร์  ณ สงขลา,  คุณลักษมี  กิระวานิช, คุณกรรณิการ์ ปิณฑะรุจิ,  คุณสุชาดา สังขสุวรรณ, คุณวันดี  ณ สงขลา,  คุณจุฑาธิป  ณ สงขลา,  คุณสิริลักษณ์  สุทธาเวช,  คุณพัชรินทร์  ณ สงขลา,  คุณยุวดี  หงส์ภู่,  คุณไชยพร  ณ สงขลา เป็นต้น   ในปีนี้เรามีกิจกรรมพิเศษที่ถือได้ว่าเป็นมหามงคลและเป็นความภาคภูมิใจของตระกูล  ณ สงขลาเป็นอย่างมาก ก็คือ  การถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ  5 รอบ  ในวันที่  2  เมษายน  2558 โดยมีคุณสายจิตร  กฤษณามระ  ประธานตระกูล ณ สงขลาคนใหม่ เป็นผู้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลในนามตระกูลและญาติๆ ณ สงขลาทุกคน  เพื่อการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 0-2274-7619·โทรสาร·0-2693-4879

20 พฤษภาคม 2557

เรียน·ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่รักและเคารพทุกท่าน

หนังสือเวียนฉบับที่ 4 ประจำปี 2557 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆ ทราบดังนี้

1.   งานบุญเช็งเม้งหรือพิธีคารวะบรรพบุรุษตระกูล  ณ  สงขลาตามประเพณีจีน  ประจำปี  2557 ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมสายสกุล ณ สงขลา  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557  ณ สุสานตระกูล ณ สงขลา ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  มีญาติ ๆ ณ สงขลาทุกสายสกุลมาร่วมในพิธีประมาณ  150  คน ก่อนพิธีได้มีการนำเครื่องเซ่นไหว้มาจัดวางหน้าสุสาน พระยาสุวรรณคีรีสมบัติ  (เหยี่ยง  แซ่เฮา ) บรรพบุรุษต้นสกุล  ณ  สงขลาและอีกหลาย สายสกุลของ  ณ  สงขลา ส่วนญาติ ๆ เริ่มทยอยกันมาตั้งแต่เวลาประมาณ  6.30  น. เป็นต้นไป

เมื่อมาถึงทุกคนได้รับการต้อนรับด้วยอาหารเช้าร้อนๆ  เช่น  ข้าวต้ม ชา กาแฟ ขนมจีบ และที่ขาดไม่ได้ก็คือ ข้าวเหนียวสามเหลี่ยมห่อด้วยใบกะพ้อตามแบบปักษ์ใต้ เป็นต้น  บรรยากาศในการรับประทานอาหารเช้าเต็มไปด้วยเสียงทักทายกันอย่างไม่ขาดสาย  หลังจากที่ห่างหายกันไปเป็นเวลานาน  ทำให้ทุกคนได้ไต่ถามสารทุกข์สุกดิบกันอย่างสนุกสนาน อบอุ่นและ  มีความสุข จนถึงเวลาประมาณ  7.00 น.  พระสงฆ์จำนวน  9  รูปมาถึงปะรำพิธี   พิธีสงฆ์จึงได้เริ่มขึ้น   โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  เติมศักดิ์ กฤษณามระ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  ตัวแทนตระกูล ณ สงขลาทุกสายสกุลจำนวน  9  ท่าน  ได้แก่  ศาสตราจารย์เกียรติคุณเติมศักดิ์  กฤษณามระ, คุณกฤษดา บุญราช   ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา,   คุณสายจิตร  กฤษณามระ,  รศ ดร.วินิตา ศุกรเสพย์,   คุณมัณฑนา  เชิดวิศวพันธ์, คุณจุมพล  ณ  สงขลา ,  คุณจักรกริช  ณ สงขลา, คุณพัชรดา   ซอโสตถิกุล และคุณเวคิน  สุวรรณคีรี ถวายสังฆทานและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์  พระสงฆ์อนุโมทนา  ให้ศีลให้พร  และทำการกรวดน้ำอุทิศ ส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษตระกูล   สงขลาและญาติ   สงขลาที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่าน  พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ญาติ ๆ  ที่มาร่วมในพิธี

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 0-2274-7619·โทรสาร·0-2693-4879

15 มกราคม 2557

เรียน ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่รักและเคารพทุกท่าน

หนังสือเวียนฉบับที่ 2 ประจำปี 2557 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆ ทราบดังนี้

ตามที่คณะกรรมการบริหารชมรมสายสกุล ณ สงขลาได้มีมติให้จัดงานรวมญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลครั้งที่ 30 ประจำปี พ.ศ. 2557 ขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 2557 ณ สโมสรทหารบก สี่เสาร์เทเวศร์ และได้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงานให้แก่ญาติๆ ทุกสายสกุลผ่านทางหนังสือเวียนแล้ว นั้น บัดนี้ คณะกรรมการบริหารชมรมสายสกุล ณ สงขลา ได้จัดประชุมด่วนขึ้นเมื่อ วันที่ 15 มกราคม 2557 เพื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ความวุ่นวายในกรุงเทพมหานครขณะนี้ ซึ่งมีทีท่าว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และไม่มีวี่แววที่จะสงบลงในเร็ววัน รวมทั้งยากที่จะคาดเดาถึงทิศทางของสถานการณ์ได้ คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้ เลื่อนการจัดงานรวมญาติครั้งที่ 30 ซึ่งจะจัดในวันที่ 26 มกราคม 2557 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครจะสงบลงหรือคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น คณะกรรมการฯ จะได้พิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง และจะได้เรียนให้ญาติๆทราบผ่านทาง หนังสือเวียน Facebook และ เว็บไซท์ของตระกูลต่อไปนะครับ

สุดท้ายนี้ ผมขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ และขออภัยในการแจ้งข่าวให้ญาติๆ ทราบอย่างกะทันหัน หากญาติๆ ท่านใดต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อติดต่อ ผม (08-1483-0438) หรือคุณณัฐ จารุจินดา (08-1862-6445) หรือ คุณธัญรัชฎ์ ณ สงขลา (08-1694-7508) ได้ตลอดเวลาครับ ขอบคุณมากครับ

ด้วยความรักและเคารพ

เวคิน  สุวรรณคีรี

ประธานกรรมการบริหารชมรมสายสกุล ณ สงขลา

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 0-2274-7619·โทรสาร·0-2693-4879

1 พฤศจิกายน 2556

เรียน·ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่รักและเคารพทุกท่าน

หนังสือเวียนฉบับที่ 6 ประจำปี 2556 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆ ทราบดังนี้

1.             วันที่  24 ตุลาคม 2556 เวลา  19.30 น. เป็นวันแห่งความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่และนำความโศกเศร้ามาสู่วงการสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เมื่อสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ประมุขแห่งสงฆ์ไทย สิ้นพระชนม์  ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย  ด้วยพระชนมายุ 100 พรรษา  ซึ่งนับได้ว่าทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราช ของไทยที่มีพระชนมายุยืนยาวที่สุด  และที่สำคัญทรงดำรงสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  เป็นเวลานานถึง 24  ปี ถือได้ว่ายาวนานที่สุดเมื่อเทียบกับสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ในอดีตที่ผ่านมา

ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงดำรงอยู่อย่างเรียบง่าย  มักน้อยและสันโดษ  แม้ที่อยู่อาศัยก็ไม่โปรดให้ประดับตกแต่ง  แต่ทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัย  เช่น  ทรงเป็นผู้สงบนิ่ง  พูดน้อย  ไม่ว่าประทับในที่ใด  ทรงอยู่ในอาการสำรวมเสมอ  เป็นต้น  จากการที่พระองค์ทรงดำรงอยู่ในสมณเพศมาโดยตลอด  ทำให้ทรงมีเวลาที่จะสร้างคุณูปการแก่วงการสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้เป็นอย่างมาก   รวมทั้งทรงใฝ่รู้ใฝ่เรียนมาตั้งแต่ทรงเป็นพระเปรียญ  โดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างๆ   จึงทรงมีผลงานพระนิพนธ์ไว้ไม่น้อยกว่า  150  เรื่อง  เช่น  เถรธรรมกถา  โลก-เหนือโลก  โอวาทวันลาสิกขา  การศึกษาเพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์  ความสุขที่หาได้ไม่ยาก  ความสุขอันไพบูลย์ จตุธรรมสำคัญ  พระพุทธศาสนากับสังคมไทย  วิธีสร้างบุญบารมี สัมมาฑิฏฐิ  อาหุเนยโย  Forty – Five Years of The Buddha  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังทรงสั่งสอนพระพุทธศาสนาให้แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ทรงริเริ่มให้มีสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศขึ้นเป็นครั้งแรก  เคยเสด็จไปเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดวัดไทยแห่งแรกในยุโรป  ที่ประเทศอังกฤษ  ทรงนำพระพุทธศาสนาเถรวาทไปสู่ออสเตรเลียเป็นครั้งแรก  ทรงช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศเนปาล   ทรงเป็นพระประมุขแห่งศาสนจักรพระองค์แรกที่ได้รับทูลเชิญให้เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ  ต่อมารัฐบาลเมียนมาร์ได้ทูลถวายตำแหน่ง  “อภิธชมหารัฐคุรุ” อันเป็นสมณศักดิ์สูงสุดแห่งคณะสงฆ์เมียนมาร์ให้แก่พระองค์   ครั้นเมื่อถึงการประชุมสุดยอดผู้นำชาวพุทธโลกจาก 32  ประเทศ  เมื่อวันที่  1 กันยายน  2555  ที่ประชุมได้มีมติทูลถวายตำแหน่ง  “ผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา” นับเป็นเกียรติยศอันสูงสุดที่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วโลกยกย่องพระองค์

ด้วยพระปรีชาสามารถดังกล่าวมา   ส่งผลให้คำสอนของพระองค์มีคุณค่ามหาศาล  โดยจะขอยกตัวอย่างมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจดังนี้   “ถ้าคนเรามีความอยากจะได้วิชา  ก็ตั้งใจพากเพียรเรียน  มีความอยากจะได้ทรัพย์  ยศ  ก็ตั้งใจเพียรทำงานให้ดี  ตามกำลัง  ตามทางที่สมควร  ดังนี้แล้วก็ใช้ได้  แปลว่าปฏิบัติมรรคมีองค์แปดในทางโลก  และก็อยู่ในทางธรรมด้วย” ทั้งหมดนี้เป็นพระจริยวัตรและปฏิปทาของพระองค์   ซึ่งเป็นที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง   ควรแก่การยึดถือและน้อมนำไปปฏิบัติจนกว่าชีวิตจะหาไม่  เพื่อความสุขที่แท้จริงในชีวิตของเราเอง

ในโอกาสนี้   พวกเราขอแสดงความอาลัยถวายแด่  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก

ข้าพระพุทธเจ้า ตระกูล ณ สงขลา  และญาติ  ณ  สงขลาทุกสายสกุล 

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 0-2274-7619·โทรสาร·0-2693-4879

12 สิงหาคม 2556

เรียน·ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่รักและเคารพทุกท่าน

หนังสือเวียนฉบับที่ 5 ประจำปี 2556 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆ ทราบดังนี้

1. บทอาศิรวาท ในศุภวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2556 

สรวมเดช  พระไตร  รัตนะเลิศ                 ก่อให้เกิด  กุศลการ

ทั้งเทพ  สถิต  ทิพะสถาน                              และพระสยามฯ  ที่ไทยมี 

โปรดมา  อนุ – กุละพิทักษ์                             บริรักษ์  พระราชินี

ให้ทรงเกษม  และเปรมปรีดิ์                           นิรทุกข์  ลุสุขเทอญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม    ขอเดชะ 

ข้าพระพุทธเจ้า  ตระกูล ณ สงขลาทุกสายสกุล 

(เวคิน  สุวรรณคีรี   ร้อยกรอง) 

Page 2 of 4

Back to Top