ข่าวประชาสัมพันธ์ สายสกุล ณ สงขลา


ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 08-1483-0438

1 พฤศจิกายน 2559

เรียน ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่รักและเคารพทุกท่าน

หนังสือเวียนฉบับที่ 4 ประจำปี  2559  มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติ ๆ ทราบ  ดังนี้

บังคมบรมราชเจ้า          จอมไทย 

เสด็จสู่สวรรคาลัย                     สุดเศร้า 

บุญญาพระเกรียงไกร                เกริกโลก 

พลันดับมืดทุกแดนด้าว              ฤดีสลาย 

อาราธน์ฤทธิ์ทั่วฟ้า         ปฐพิน 

ทวยเทพอาทิอินทร์                   อาตม์อ้าง 

บุญก่อด้วยบดินทร์                   มากล้น 

โปรดดลกษัตริย์ท้าง                  สู่สรวง - สวรรค์เทอญ 

ปวงข้าพระพุทธเจ้า  ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ 

ข้าพระพุทธเจ้า  สมาชิกในสกุล ณ สงขลาทุกสายสกุล 

(ดร. เวคิน สุวรรณคีรี – ร้อยกรอง)

ผมนับว่าเป็นนักเรียนไทยที่โชคดีที่สุดคนหนึ่ง ที่ได้รับพระราชทาน “ทุนภูมิพล” จากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการศึกษาเล่าเรียน  เนื่องจากพระองค์ทรงตระหนักดีว่า  การศึกษาของเยาวชนนั้นเป็นพื้นฐานอันสำคัญของประเทศชาติ  ดังจะเห็นได้จากพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม  2523  ความว่า “....ความรู้ที่สะสมเอาไว้ในตัวเป็นสิ่งสำคัญ เป็นเสมือนประทีปสำหรับนำทางเราไปในการปฏิบัติตนในชีวิต จะเป็นการศึกษาต่อก็ตามหรือจะเป็นการไปประกอบอาชีพการงานก็ตาม ความรู้นั้นจะเป็นเครื่องนำทางไปสู่ความเจริญ  ความรู้ทางวิชาการก็จะสามารถใช้ประกอบอาชีพการงานที่มีประสิทธิภาพ เท่ากับเป็นสิ่งที่จะเลี้ยงตัวเลี้ยงกายเรา  ความรู้ในทางประพฤติที่ดี จิตใจที่เข็มแข็งที่ซื่อสัตย์สุจริตนั้น จะนำเราไปได้ทุกแห่ง เพราะเหตุว่าผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  ผู้มีความขยันหมั่นเพียร  ผู้มีความตั้งใจที่แน่วแน่นั้น  ไม่มีทางที่จะล่มจม เพราะว่าเมื่อเราจะต้องได้รับการช่วยเหลือ  ผู้ที่เห็นบุคคลที่มีความประพฤติดี  ก็จะเข้าช่วยอุปการะต่อไป  แม้ตัวเองก็จะอุปการะตัวเองได้เพราะเห็นแจ้งในสิ่งที่ควรทำ  ไม่ถลำไปในทางที่ไม่ถูก  อันนี้ก็เป็นความหมายของการศึกษา.....” และพระองค์ทรงทราบว่า  เด็กและเยาวชนของไทยมิได้ขาดสติปัญญา หากแต่ด้อยโอกาสและขาดทุนทรัพย์  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งกองทุนการศึกษาหลายกองทุน  เช่น  ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล  ทุนเล่าเรียนหลวง  ทุนมูลนิธิภูมิพล  ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น  เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กไทย  เพราะการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพ  อันเป็นพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าของพระองค์

 

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 0-2274-7619·โทรสาร·0-2693-4879

16 กุมภาพันธ์ 2559

เรียน ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่รักและเคารพทุกท่าน

หนังสือเวียนฉบับที่ 2 ประจำปี  2559  มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติ ๆ ทราบ  ดังนี้

1.   งานรวมญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลครั้งที่ 31 ประจำปี  2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 59 ณ สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์  กรุงเทพมหานคร  มีญาติ ๆ มาร่วมงานประมาณ 200 คน  โดยมีญาติผู้ใหญ่มาร่วมงานหลายท่าน  เช่น  คุณสมศรี อังสุวัฒนะ, ศ. กิตติคุณ เติมศักดิ์-คุณสายจิตร กฤษณามระ, รศ.ดร.ชำนาญ-ดร.วัฒนา ณ สงขลา, คุณปาหนัน บุญ-หลง, พล.อ.ปานเทพ-คุณหญิงอัจฉรา ภูวนารถนุรักษ์, พล.ต.อ.สุนทร-คุณสุทธิมานส์ ซ้ายขวัญ,

ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี, เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง, รศ.ดร.วินิตา ศุกรเสพย์,  คุณประยูร-คุณพิศมัย ณ สงขลา,  

คุณศุพัจไฉน อัมพุประภา, คุณมัณฑนา-คุณอรชร-คุณจุมพล-คุณกรรณิกา ณ สงขลา, คุณจีระพงษ์ สิวายะวิโรจน์,  คุณเนาวรัตน์  เข็มทอง,  คุณลักษมี  กิระวานิช,  คุณกรรณิการ์ ปิณฑะรุจิ,  คุณสุชาดา  สังขสุวรรณ, คุณวันดี  ณ สงขลา,  คุณจุฑาธิป ณ สงขลา, คุณทัศนีย์ ณ สงขลา, คุณสิริลักษณ์ สุทธาเวช, คุณพัชรินทร์ ณ สงขลา, คุณยุวดี  หงส์ภู่, คุณไชยพร ณ สงขลา เป็นต้น ในปีนี้เรามีกิจกรรมพิเศษที่ถือได้ว่าเป็นมหามงคลและเป็นความภาคภูมิใจของตระกูล ณ สงขลาเป็นอย่างมาก ก็คือ การถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา  ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559  โดยมีคุณสายจิตร กฤษณามระ  ประธานตระกูล ณ สงขลา เป็นผู้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลในนามตระกูล ณ สงขลาและ ญาติ ๆ ณ สงขลาทุกคน  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน

Page 1 of 4

Back to Top